Choose Your Language
Home  /  Pyetjet e bëra shpesh

Pyetjet e bëra shpesh

Cila është procedura juaj përgatitja për mostrimin e gjakut?
Marrja e mostrës së gjakut është shumë e lehtë. Në thelb, vendi duhet të dezinfektohet. Pastaj duhet marrë 10 ml gjak të gruas shtatzënë në eprovetën që gjendet në paketën e testit NIFTY ™. Mostra duhet të dorëzohet tek postjeri i porositur më parë tonë sipas udhëzimeve të përfshira në kitin tonë të testimit.
Cila është specifika dhe ndjeshmëria e testit NIFTY ™?
Trizomija T21:
Ndjeshmëria - 99.17%
Specifikimi - 99.95%

Trizomija T18:
Ndjeshmëria - 98.24%
Specifikimi - 99.95%

Trizomija T13:
Ndjeshmëria - 100%
Specifikimi - 99,96%
Cila është shkalla e përsëritjes së mostrës dhe mostrës pa rezultate për testin NIFTY ™?
NIFTY ™ ka një shkallë prej më pak se 2% të përsëritjes së mostrave dhe 0.069% shkallë të mostrës pa rezultate.
Cili është çmimi i NIFTY ™?
NIFTY ™ ofron çmimet më konkurruese. Ju lutemi na kontaktoni për informacione rreth çmimit të testit në vendin tuaj - nifty.test@geneplanet.com.
Cila është metodologjia e përdorur për testim?
Testi NIFTY ™ përdor teknologjinë paralele masive të sekuencimit. Për më shumë informacion, referojuni seksioni "Metodologjia e testit NIFTY ™"
Cila është shkalla e rezultateve të rreme pozitive?
Bazuar në të dhënat tona interne, NIFTY ™ ka një rezultat të rremë pozitiv prej 0.017% në mbi 600 000 mostra të testuara.
Në çfarë forme pranohen rezultatet e testit dhe si interpretohen?
NIFTY ™ siguron rezultatet e testimit si një raport testimi në formë elektronike, shtatë ditë pas pranimit të mostrës. Raporti i rezultatit pastaj dërgohet në adresën tuaj të emailit.

Raporti është dizajnuar që të përmbajë formate të rrezikut lartë ose të ulët, me rezultate të veçanta të rrezikut për triosomitë 21, 18 dhe 13.

Nëse përzgjidhen opsionet shtesë të testimit për sindromet e delecioneve dhe/ose aneuploiditë e kromozomeve të gjinisë, treguesi i rrezikut do të shënohet si i lartë ose i ulët.
A mund të kryhet testimi në shtatzëninë të fituar in-vitro, shtatzëninë përmes dhurimit të qelizave vezë apo shtatzëni me binjakë?
Për shtatzënitë me binjakë aktualisht është e mundur testimi NIFTY ™ pë r trisomitë 21, 18 dhe 13. Gama e plotë e opsioneve të provës NIFTY ™ është e disponueshme për shtatzënitë përmes dhurimit të qelizave vezë apo shtatzëni me binjakë.