Choose Your Language
Home  /  Aplikacionet

Aplikacionet

Ndërsa marrim shumë pyetje nga prindërit e ardhshëm lidhur me shtatzëninë, planifikimin e shtatzënisë dhe testimin jo-invaziv të shtatzanisë, ne kemi zhvilluar funksione interaktive. Këto funksione ju lejojnë të merrni më shumë informacion rreth shtatzënisë tuaj dhe t’ju ndihmojnë të vendosni kur një test jo invaziv prenatal është i përshtatshëm për ju.

Mbani në mend se këto funksione përdoren ekskluzivisht për qëllime informimi dhe edukimi. Ato nuk japin një përshkrim të hollësishëm dhe të plotë të testeve jo-invazive të shtatzanisë dhe nuk ofrojnë këshilla shëndetësore. Nëse jeni të interesuar për të mësuar më shumë rreth testeve jo-invazive prenatale konsultohuni me një profesionist shëndetësor të kualifikuar

Diagnostika prenatale jo invazive mund të jetë e përshtatshme ose e papërshtatshme për ju. Para se të kryeni testime jo-invazive prenatale, është e nevojshme që të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor të kualifikuar në lidhje me çdo lloj rreziku, diagnoze, trajtimi dhe/ose probleme të tjera të mundshme shëndetësore.