Choose Your Language
Home  /  NIFTY testi

NIFTY testi

Amniocenteza apo testi NIFTY, cila procedurë ësht më e sigurtë

--- 12 Mar 2019

Që në javët e para të shtatzënisë çdo nënë e ardhshme ballafaqohet me teste të ndryshme prenatale, të cilat hulumtojnë nëse ka te fëmija ndonjë parregullsi kromozomale. Amniocenteza në të kaluarën ka qenë vendimi i parë i çdo shtatzëne, që ka dashur të jetë plotësisht e sigurtë sa i përket shëndetit të fëmijës së saj, megjithatë viteve të fundit çdo…

Pse testi NIFTY njihet si testi më i mirë joinvaziv prenatal në botë

--- 26 Feb 2019

Në ndërkohë në tregun botëror ekzistojnë lloje të ndryshme të testeve prenatale, testi NIFTY është numër një – si në Kosovë, ashtu dhe në botë. Testi NIFTY është prezent në më tepër se 60 shtete të botës, deri në nëntor të vitit 2018 janë bërë më tepër se 3.500.000 teste! NIFTY është testi më i kompletuar, përfshirë testimin e të…

Testi që ju siguron për shëndetin e foshnjës tuaj në javën e 10-të

--- 26 Feb 2019

Dikur kur në barkun tuaj filloi të rritet një jetë e re, si nënë e ardhshme je e vendosur në pozitë të marrësh vendime të mëdha. Një prej tyre a të vendosësh për njërin nga testet prenatale, me qëllim që në fillim të sigurohesh për shëndetin e fëmijës tuaj. Pulsi i parë, ultrazëri i parë, rrahja e parë e zemrës…

Çrregullimet kromozomale dhe mundësitë e diagnostikimit Në tremujorin e parë të shtatzënisë

--- 7 Jan 2019

Për fillim, disa fjalë mbi çrregullimet kromosomale dhe mundësit diagnostikuese para lindjes? E vetmja dëshirë e vërtet për prindërit e ardhshëm është dhe duhet të jetë që fëmija i tyre të lindet gjallë dhe i shëndosh, mirëpo duhet të jemi të vetëdijshëm se çdo shtatzënë ka një risk të caktuar që të lind fëmijë me çrregullime kromozomale ose gjenetike, dhe…

Gjinekologia sllovene: Mosha e shtatzënave po rritet, këto janë komplikimet e mundshme.

--- 20 Dec 2018

Gjinekologia sllovene Suzana Peternelj Marinšek thotë se kohët e fundit numri i grave shtatzëna me moshë mbi 30-vjeçe është në rritje e sipër. Ajo tregon komplikimet që mund t’ju ndodhin këtyre grave në shtatzëni, por edhe gjatë lindjes, si dhe çrregullimet kromozomale që mund të pësojnë foshnjat. Mjekja flet për testin që i detekton këto çrregullime, kur duhet të bëhet…