Choose Your Language
Home  /  Pyetjet e bëra shpesh

Pyetjet e bëra shpesh

Kush mund të testohet?
Testi NIFTY+™ mund të bëhet nga çdo grua shtatzënë nga java e 10-të e shtatzënisë.
Çfarë tregojnë rezultatet e testit NIFTY+™?
Testi NIFTY+™ ju tregon rrezikun e prekjes së foshnjes tuaj me sindromin Daun, Edwards ose Patau. Edhe pse testi NIFTY+™ arrin saktësinë 99.95%, ky test është test i skriningut dhe nuk

mund t'ju tregojë me saktësi 100% nëse fëmija juaj ka ose nuk ka ndonjë nga këto sëmundje.

Testi NIFTY + ™ gjithashtu shqyrton rrezikun e trisomisë së kromozomeve të tjera, disa sindromave të mikrodelecioneve dhe aneuploidisë së kromozomeve të gjinisë. Përveç kësaj, testi NIFTY + ™ mund t'ju japë informacione për gjininë e fetusit nëse doni ta dini.
Si funksionon testi NIFTY + ™?
ADN-ja ekstracelulare që vie prej fetusit është e pranishme në qarkullimin e nënës gjatë shtatzënisë. Duke marrë një mostër të vogël të gjakut të nënës, NIFTY + ™ kryen një analizë të kësaj ADN jashtëqelizore të fetusit në pajisjet gjenetike të sekuencimit për të përcaktuar nëse anomalitë kromozomale të fetusit janë të pranishme.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen "Shkenca prapa NIFTY ™" në faqen tonë ose shikoni videon tonë hyrëse ku metodologjia e testimit shpjegohet në detaje.
Cila është saktësia e testit NIFTY + ™?
Testi NIFTY + ™ tregon saktësinë 99.95% për zbulimin e sindromës Daun, Edwards ose Patau. Kjo shifër është paraqitur në dy studime eksterne të validimit, dhe është marrë nga testimi i të dhënave të brendshme bazuar në 1 000 000 mostra të testuara. Është e rëndësishme të theksohet se testi NIFTY + ™ është test i skriningut, që do të thotë se në rastin e një rezultati pozitiv të testit, është e nevojshme një procedurë shtesë invazive diagnostike (amniocenteza, për shembull) për konfirmimin përfundimtar të diagnozës.

Në këtë rast, shpenzimet e një procedure diagnostike invazive barten nga Geneplanet d.o.o. Slovenia.
Kur mund të pres rezultatet?
Rezultatet janë në dispozicion brenda 6-8 ditëve. Koha e marrjes së rezultateve mund të zgjatet nëse është e nevojshme analiza shtesë e mostrës ekzistuese të gjakut të nënës (resekuencim) ose duke marrë një mostër krejtësisht të re të gjakut të nënës, për të cilën do të informoheni me kohë.
Çka është një rezultat pozitiv i rrejshëm?
Kur vie një rezultat pozitiv i testit për një gjendje të caktuar, dhe një procedurë e mëpasshme diagnostike invazive tregon se fetusi nuk ka sëmundje, kemi të bëjmë me një rezultat të rremë pozitiv.

Shkalla e rezultateve të rreme false në testin NIFTY ™ është më pak se 0.05%.
Cili është dallimi në mes të testeve diagnostikuese dhe të skriningut?
Një test diagnostik invaziv është ai që definitivisht përcakton nëse sëmundja është e pranishme apo jo. Mungesa e testeve prenatale diagnostike si amniocenteza është një rrezik për abort (1-2%), si dhe shkalla e vogël e testimit, sepse nuk analizon ekzistencën e ndryshimeve strukturore - mikrodelecione, si testet NIPT.
Testet e skriningut nga gjaku i nënës (NIPT) tregojnë rrezikun e ekzistencës së sëmundjes së fetusit duke ekzaminuar ADN-në ekstracelulare të lirë të fetusit.

Nifty™ është një test i skriningut, dhe edhe pse ka një nivel shumë të lartë të saktësisë prej 99.95% për sindromin Daun, Edwards dhe sindromin Patau, nuk është një test diagnostik, por në rastin e një rezultat pozitiv duhet të konfirmohet diagnoza përmes procedurave invazive diagnostike. Në rast të rezultateve negative, besohet se fetusi nuk është bartës i anomalive kromozomale të ekzaminuara, dhe nuk është e nevojshme për procedura të mëtutjeshme invazive. Në këtë mënyrë, shmanget ekspozimi i panevojshëm ndaj rrezikut të abortit, për gratë shtatzëna me fetuse të shëndetshme.
Cila është kostoja e testimit NIFTY™?
Çmimi i testit NIFTY në territorin e Kosovës është 490 EUR, 550 EUR dhe 650 euro, ndërsa testi në rastet e shtatzënive gemelare NIFTY Twins është 550 EUR.

Nëse nuk jeni të sigurt se ku është laboratori ose zyra juaj më e afërt në të cilën mund të kryeni testin NIFTY, ju lutemi na kontaktoni në nifty.test@geneplanet.com.
Çfarë duhet të bëj nëse marr rezultatin me rrezik të lartë (High risk) ?
Gjithmonë duhet të shikoni rezultatet së bashku me mjekun tuaj. Në rastin e një rezultati pozitiv, ju duhet të kryeni testin diagnostik invaziv (amniocenteza, kordocenteza), për të cilat duhet të konsultoheni me gjinekologun tuaj.
Ku është testi NIFTY™ në dispozicion?
Lista e laboratorëve dhe poliklinikave në Kosovë ku mund të kryeni testin NIFTY është në dispozicion në faqen "Ku mund kryej testin".

Nëse në listë nuk e gjeni asnjë laborator apo ordinacë/klinikë në qytetin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në numrin e telefonit: +386 49 94 33 13 ose në email: nifty.test@geneplanet.com, në mënyrë që të ju informojmë për laboratorin apo ordinancën/klinikën më të afërt në vendin tuaj ku jetoni.