Choose Your Language
Home  /  Rrjetet mbështetëse

Rrjetet mbështetëse

Trisomitë

Shoqëria Kombëtare për Sindromin e Daunit

Misioni i kësaj shoqërie është të jetë një avokat kombëtar i vlerave, pranimit dhe përfshirjes së njerëzve me sindromin Daun.

http://www.ndss.org

Koalicioni Ndërkombëtar për Sindromin Daun

Misioni: për të ndihmuar njerëzit me sindromin Down nga konceptimi dhe gjatë gjithë jetës së tyre.

http://www.theidsc.org/

Më mirë nesër

http://brightertomorrows.org/index.html

Shtatzënia me Sindromin Daun, Inc

http://downsyndromepregnancy.org/

Shoqata Ndërkombëtare e Mozaik Sindromi Daun

http://www.imdsa.org/

Shoqata Kombëtare për sindromin Daun

http://www.nads.org/

Kongresi Kombëtar Sindrmi Daun

http://www.ndsccenter.org/

Marshi i Dimes

http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html

SOFT (Mbështetje për trisominë 13/18)

Misioni: të sigurojë mbështetje dhe mirëkuptim për familjen e përfshirë në vendimmarrje në diagnozën dhe kujdesin e trisomisë 18 dhe 13 dhe çrregullimeve kromozomike të ndërlidhura.

http://www.trisomy.org/

Fondacioni Trisomia 18

Misioni: të inkurajohet kërkimi për trajtimin dhe parandalimin e trisomisë 18, për të edukuar dhe mbështetur profesionistët mjekësorë dhe për të krijuar një komunitet të kujdesshëm në mbarë botën për familjet me një histori të sëmundjes.

http://www.trisomy18.org

Shoqëria për regjistrimin dhe hulumtimin e kromozomevit 18

www.chromosome18.org

Lexoni më shumë rreth studimit NIPT dhe NHS RAPID në linkun

http://www.rapid.nhs.uk

ARC (Rezultatet prenatale dhe zgjedhjet)

Sigurimi i informacionit dhe mbështetjes për prindërit dhe profesionistët nëpërmjet skriningut prenatal, diagnozës dhe pasojave të saj.

www.arc-uk.org

Sindromet e delecionit

Sindromi i delecionit 1p36, mbështetje dhe ngritje e vetëdijes.

Misioni: Mbështetja, ndërgjegjësimi dhe edukimi për të përmirësuar cilësinë e jetës së individëve me sindromin e delecionit 1p36.

http://www.1p36dsa.org

Grupi Mbështetës Australian për Cri-du-Chat

Misioni: Informimi, miqësia dhe mbështetja për njerëzit me këtë sëmundje.

http://www.criduchat.asn.au/content/cri-du-chat-syndrome

ARC (Rezultatet prenatale dhe zgjedhjet)

Sigurimi i informacionit dhe mbështetjes për prindërit dhe profesionistët nëpërmjet skriningut prenatal, diagnozës dhe pasojave të saj.

www.arc-uk.org

Aneuploiditë e kromozomeve të gjinisë

Informacion dhe mbështetje për pacientët e sindromës Klinefelter

Informacion dhe këshilla

http://www.klinefeltersyndrome.org

Shoqata mbështetëse për Sindromën Turner

http://tss.org.uk

Shoqata mbështetëse për Sindromën Turner të Shteteve të Bashkuara të Amerikës

turnersyndrome.org

AXYS
genetic.org

Fondacioni Focus

thefocusfoundation.org

ARC (Rezultatet prenatale dhe zgjedhjet)

Sigurimi i informacionit dhe mbështetjes për prindërit dhe profesionistët nëpërmjet skriningut prenatal, diagnozës dhe pasojave të saj.

www.arc-uk.org

Diagnostika e BGI siguroi këto linqe si burim leximi. Diagnostika e BGI nuk është e lidhur as nuk mbështet asnjëren nga organizatat e listuara. Me kete nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqes dhe këshillat e ndonjë organizate të listuar.