Choose Your Language
Home  /  Pse të bëhet testi NIFTY ™?

Pse të bëhet testi NIFTY ™?

Ju mund të bëni një test NIFTY nga java e 10-të e shtatzënisë dhe të merrni shumë herët informacionin për shëndetin gjenetik të fëmijës suaj. Krahasuar me testet tradicionale të skriningut (double test), testi NIFTY ofron rezultate shumë më të sakta, si dhe një përqindje më të vogël të rezultateve false positive. Kjo do të thotë që më pak gra do t’i nënshtrohen në mënyrë të panevojshme procedurave invazive, siç janë amniocenteza, mostrimi i vileve korionike (CVS) ose mostrat e kordonit, të cilat mbajnë rrezikun 1-2% të abortit. Testi NIFTY ™ është jo-invaziv dhe prandaj nuk ka rrezik as për nënën, as për foshnjën.

 

A është testi NIFTY™ i duhur për mua?

Testi NIFTY™ mund të bëhet nga çdo grua shtatzënë nga java e 10-të e shtatzënisë, por është veçanërisht e rëndësishme për gratë shtatzëna me indikacione të caktuara të shënuara më poshtë në tekst. Mos harroni, testi jo-invaziv prenatal mundet të mos jetë i përshtatshëm për ju. Para kryerjes së testeve jo-invazive prenatale, është e nevojshme që të konsultoheni me gjinekologun tuaj për çdo lloj rreziku, diagnoze, trajtimi dhe/ose probleme të tjera të mundshme shëndetësore.

Testi NIFTY ™ është veçanërisht i përshtatshëm për ju nëse
ju keni një nga indikacionet e mëposhtëme:

Shtatzëna ka 35 vjet ose më shumë në ditën e lindjes
Kundërindikacionet për testin prenatal jo-invaziv të tilla si placenta previa (bedding sputum), rrezik për pabort ose HBV (hepatiti B) infeksioni
Të gjeturat fetale të ultrazërit tregojnë një rrezik në rritje të aneuploidisë
Shtatzënia e mëparshme me trisominë
Duhet konfirmuar rezultatet e testeve të mëparshme të skriningut (double, triple)
Fertilizimi i asistuar mjekësor (IVF) ose aborti i shumëfishtë spontan

Shoqata Kombëtare e Këshilltarëve Gjenetikë NSGC (National Society of Genetic Counselors)

Mbështet NIPT për pacientet, shtatzënia e të cilave ka një rrezik të lartë për zhvillimin e anomalive të caktuara të kromozomeve. Është e nevojshme që pacienteve, për të cilat testi NIPT ka rezultuar i parregullt ose në të cilat faktorë të tjerë tregojnë mundësinë e anomalive të kromozomeve, të kryejnë këshillime gjenetike dhe të kenë mundësinë të kryejnë një procedurë standarde invazive diagnostikuese për të konfirmuar diagnozën.